სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

მშრალი ტვირთბის , მძიმე ტექნიკის და არაგაბარიტული ტვირთების ვაგონებით (დახურული , ღია) და კონტეინერებით ტრასნპორტირება. რეგიონები და ქვეყნები:დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპა, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია და სხვა დსთს ქვეყნები, ბალტიისპირეთი, კავკასია ჩინეთი, ინდოეთი.

სხვა სერვისები: