სახმელეთო გადაზიდვები

სახმელეთო გადაზიდვები (FTL)

მშრალი და ტემპერატურული რეჟიმიანი ტვირთების სახმელეთო გზით ტრანსპორტირება, ავტოსატრანსპორტო საშუალების სრული დატვირთვით. რეგიონები და ქვეყნები: დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპა, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია და სხვა დსთ-ს ქვეყნები, ბალტიისპირეთი, კავკასია, ახლო აღმოსავლეთი.

სახმელეთო კონსოლიდირებული (ნაკრები) ტვირთების გადაზიდვები (LTL)

მშრალი და ტემპერატურული რეჟიმიანი ტვირთების სახმელეთო გზით ტრანსპორტირება, ავტოსატრანსპორტო საშუალების ნაწილობრივი დატვირთვით. რეგიონები და ქვეყნები: დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპა, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია და სხვა დსთს ქვეყნები, ბალტიისპირეთი, კავკასია.

სხვა სერვისები: